Vi byter styrsystem för brandspjäll tillsammans med Inuwell Byggnadsautomation på Riksarkivet. Ett arbete i två etapper.